Achtergrond

Welke methodiek wordt ingezet bij het lespakket Vrede kun je leren?

Systemisch Werken

Het Systemische Gedachtengoed is het fundament van de herdenking Herdenken Vol Leven. En daarmee ook van het lespakket Vrede kun je leren. Dit gedachtengoed is een manier van kijken, ervaren en waarnemen waardoor er andere perspectieven ontstaan. Deze methodiek wordt ingezet om leerlingen te bereiken. Uit ervaring weten wij dat dit Systemische perspectief, effectief is omdat de leerlingen zich hierdoor vanuit het hart verbinden met slachtoffers. Dat is een groot goed in een tijd waarin het voor velen voelt dat leed met name ‘de ander’ treft. We leven in een beangstigende tijd met veel dreiging en angst maar waarin wij in een relatieve ‘bubbel’ van vrede, vrijheid en welvaart leven. Voor ons is die vrede en vrijheid vanzelfsprekend. En we willen die graag behouden. Voor vele anderen is vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend. Het kan heel lastig zijn om je hier werkelijk in te verplaatsen. Dit brengt een gevoel van schuld en onmacht met zich mee wat heel ongemakkelijk is en waardoor we misschien soms liever onze ogen sluiten of dit buiten onze eigen wereld plaatsen.

Compassie

Eén van de pijlers onder vrede, zoals Van Reybrouck en D’Ansembourg die beschrijven in hun belangrijke boek ‘Vrede kun je leren’ (2017) is ‘compassie’. Compassie is ‘de diepe betrokkenheid bij wat de ander beleeft en ervaart, in het besef van een gemeenschappelijke, gedeelde menselijkheid.

In dit lespakket wordt de gemeenschappelijke, gedeelde menselijkheid voelbaar, voorbij oordeel, religie of goed en kwaad. Dit wordt voelbaar doordat je vanuit de systemische werkvormen als het ware ‘in de huid kruipt’ van de ander en onderdeel wordt van zijn of haar leven en systeem: van zijn of haar plek als moeder of vader, dochter of zoon, in de levensfase waarin hij of zij zich bevond ten tijde van de te vroege dood. Het creëren van compassie, door de verhalen en de systemische werkvormen, is dan ook de rode draad.

Hoe wordt Systemisch Werken ingezet?

Door gebruik te maken van het Systemische gedachtegoed worden de leerlingen uitgenodigd om compassie te ervaren. Ben je nieuwsgierig hoe wij met kinderen werken als wij hen uitnodigen om hen kennis te laten maken met de herdenking Ereveld Vol Leven? Onderaan deze pagina vind je een foto impressie.

Wil je weten hoe zo’n gastles eruit ziet als je naar het Ereveld komt, klik dan op de link voor een clip van bezoek.

Foto impressie Systemisch Werken

Bij een gastles van Herdenken in Leven blijven de leerlingen niet op hun stoelen zitten maar zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan een levend schilderij waarin de impact van de oorlog op het levensverhaal van een oorlogsslachtoffers zichtbaar wordt. Zoveel mogelijk elementen krijgen plek en elk kind wordt uitgenodigd om een dergelijk element te representeren. Dat kan de jongen zijn die zonder ouders achterbleef, of de vader en moeder die in de oorlog omgebracht werden. Maar ook elementen als verdriet, gemis en dankbaarheid worden gerepresenteerd door de kinderen. En al deze elementen krijgen een eigen plek gekozen door de man van wie dit levensverhaal is. Hierdoor ontstaat een dynamisch veld waarin zichtbaar wordt hoe verstrekkend deze impact is. En de kinderen hebben bijgedragen aan het creëren van dit veld en zij zijn er zelfs even deel van. Dit proces vindt plaats onder begeleiding van een ervaren Systemisch Werker.Copyright 2018 | Herdenken vol Leven | Deze website wordt u opgediend door © Plate