Algemene informatie

Hoe ziet het Lespakket Vrede kun je leren eruit?

In dit lespakket kijken wij naar het hele systeem waarvan oorlogsslachtoffers deel uitmaken. Wat was de impact van de keuzes voor henzelf maar ook voor de nabestaanden, de families en de daaropvolgende generaties? In het lespakket Vrede kun je leren kijken wij niet alleen naar het verleden, maar ook hoe de gebeurtenissen van toen nog verbonden zijn met ons leven vandaag de dag. Wat merken wij daar nog van? Wat leren wij daarvan? Nu en in de Toekomst.

"De verplichte twee minuten stilte zullen nooit meer hetzelfde zijn. Hier staan gewoon mensen van mijn leeftijd ! Als je herdenkt, denk je aan alle mensen die dood zijn gegaan maar niet aan levende mensen die lijken op mijn ouders, mijn vrienden of vriendinnen. Dat vond ik heel heftig en indrukwekkend."


Flip , 15 jaar oud, na een ervaring met Ereveld Vol Leven

Herdenken Vol Leven - Ereveld Vol Leven

De Herdenking Ereveld Vol Leven is onlosmakelijk verbonden met Herdenken Vol Leven. Deze wijze van herdenken is terug te vinden in alle filmclips die bij dit lespakket horen. Als ook alle fotografie, waardoor de leerlingen zich niet tot een grafsteen of monument van een oorlogsslachtoffer moeten verhouden maar tot het leven wat daarbij hoort.

Bij de herdenking Ereveld voor Leven worden op een unieke wijze de levens van slachtoffers gesymboliseerd die begraven liggen op erevelden in Nederland. Bij de graven komt een representant (stand-in) te staan van dezelfde leeftijd als het oorlogsslachtoffer. Om daarmee zichtbaar te maken dat er werkelijk bij iedere grafsteen levens horen van mensen zoals jij en ik. Misschien is het wel in plaats van een Dodenherdenking een Levende herdenking ? Wij geloven dat jongeren zich gemakkelijker kunnen verhouden tot het leven dan tot de dood. Uitgaande van dit principe wordt er daarom gebruik gemaakt van representanten. Wat een krachtig beeld oplevert.

Het wáárom van het herdenken van oorlogsslachtoffers is actueler dan ooit.

Het verleden en de actualiteit ontmoeten elkaar in dit unieke lespakket. Wie jongeren wil betrekken bij het in herinnering houden van de Tweede Wereldoorlog en bij het in standhouden van vrede, zal herdenken binnen hun belevingswereld moeten brengen. Zodat zij zichzelf kunnen spiegelen en identificeren. Door aan de slag te gaan met Vrede kun je leren, begrijpen jongeren wat oorlog en vrede Nú betekent. Voor zichzelf, voor de nabestaanden en voor hun leeftijdsgenoten uit landen waar op dit moment oorlog heerst.

Modulaire opbouw

Het lespakket Vrede kun je leren is modulair opgebouwd en bestaat uit vijf modules die elk een lesuur duren.

  1. Lesmodule 1: Herdenken Vol Leven.
  2. Lesmodule: 2. Waarom zijn er Erevelden?
  3. Lesmodule 3: Oorlog en vrede – Vrijheid en Onvrijheid
  4. Lesmodule 4: De Impact van Oorlog toen en nu.
  5. Lesmodule. 5: Spel Verzet - hoe ver ga jij?

Spel Verzet - hoe ver ga jij?

2018 is het Jaar van het verzet. Het lespakket Vrede kun je leren besteed daarom dit jaar extra aandacht aan het verzet met een uniek Spel Verzet - hoe ver ga jij?. Waardoor leerlingen hun eigen grenzen van tolerantie en verzet opzoeken omdat zij uitgedaagd worden standpunten te verdedigen waarmee zij het niet direct eens hoeven zijn. Maar wat wel inleving vraagt in het argument van de ander.

Kijk voor meer informatie op www.verzetsspel.nl

Veelgestelde vragen

Voor welke leerlingen kan het lespakket Vrede kun je leren ingezet worden?

Voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs als ook het middelbare onderwijs variërend van VMBO tot VWO en MBO. Afhankelijk van het niveau kan de docent een keuze maken welke werkvormen of vragen passen bij de doelgroep.

Hoe ziet het lespakket Vrede kun je leren eruit?

In dit lespakket kijken wij naar het hele systeem waarvan oorlogsslachtoffers deel uitmaken. Wat was de impact van de keuzes voor henzelf maar ook voor de nabestaanden, de families en de daaropvolgende generaties? In het lespakket Vrede kun je leren kijken wij niet alleen naar het verleden, maar ook hoe de gebeurtenissen van toen nog verbonden zijn met ons leven vandaag de dag. Wat merken wij daar nog van? Wat leren wij daarvan? Nu en in de Toekomst.

Werkwijze Lespakket Vrede kun je leren:

De lessen bestaan uit film clips gevolgd door kennisvragen, dialoog-opdrachten en actieve werkvormen. Het laagdrempelige lespakket bestaat uit 5 modules van één lesuur die los van elkaar te gebruiken zijn. Het sluit aan bij de kerndoelen van Maatschappijleer, Geschiedenis en Burgerschap. Het lespakket bevat een handleiding voor de docent.

Wat kost het lespakket Vrede kun je leren?

Het lespakket kost (zonder module 5) € 250,00 excl BTW.

Het spel Verzet - hoe ver ga jij? dat deel uitmaakt van module 5 kost: € 45,00 excl BTW.

Waar kan ik het lesmateriaal downloaden?

Als u geïnteresseerd bent in het lespakket dan kunt u dit kenbaar maken door te e-mailen naar contact@herdenkenvolleven.nl of door gebruik te maken van het onderstaande contactformulier.

In het lespakket wordt verwezen naar verschillende video's, waar kan ik deze vinden?

De video's die deel uitmaken van het lespakket kunt u vinden onder het kopje 'Lesmateriaal'.

Help! Ik heb nog een vraag!

Als uw vraag hier niet bij staat dan kunt u deze stellen door te e-mailen naar contact@herdenkenvolleven.nl of door onderstaand contactformulier in te vullen.

*
*
*


Copyright 2018 | Herdenken vol Leven | Deze website wordt u opgediend door © Plate